PIOTR ZUBRZYCKI

kadra-Piotr Zubrzycki

PIOTR ZUBRZYCKI

Absolwent historii i ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Geografii UW (specjalizacja kraje rozwijające się).

Pilot wycieczek zagranicznych od 1983 r., początkowo w Almaturze potem w Orbisie, obecnie współpracuje z różnymi biurami podróży. Aktualnie specjalizuje się w obsłudze grup przyjazdowych. W latach 2011-2013 brał udział w pracach Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej przyznającej uprawnienia pilota wycieczek.

Od 2007 r. jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych – organizacji zrzeszającej przede wszystkim pilotów ze środowiska warszawskiego.

W latach 2012-2013 z ramienia Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa uczestniczył w posiedzeniach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przygotowującej ustawę o deregulacji zawodów, w tym pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Od 2013 roku w Szkole Pilotów Orion prowadzi zajęcia z obsługi grup turystycznych w tym z zakresu obsługi grup żydowskich.