ANDRZEJ ŚWIĄTECKI

kadra-Andrzej ŚwiąteckiDR ANDRZEJ ŚWIĄTECKI

Absolwent Politechniki Warszawskiej, adiunkt Instytutu Dziennikarstwa, doktor, pracownik Zakładu Public Relations i Marketingu Medialnego. Autor i współautor oraz redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in.”Cudze chwalicie – geografia turystyczna Polski, „Kontusz, fado, bursztyn”, „Incentive po polsku”, „Zintegrowane komunikowanie marketingowe – próba ujęcia systemowego”, „Nowy Incentive w Polsce” , „Marka a public relations”. Z turystyką związany „od zawsze”. Najpierw jako harcerz, obozowicz i wycieczkowicz, później członek kół geograficznych i PTTK, także działacz i współzałożyciel klubów studenckich. Od 1967 roku związany z obsługą ruchu turystycznego, m.in. w PTTK, Almaturze, Orbisie. W latach 1999-2013 był przewodniczącym Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej ds. Pilotów Wycieczek (pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. nadawania uprawnień państwowych na pilota wycieczek). Jako pilot zaczynał od grup przyjazdowych. Poza granicami w sumie poprowadził blisko 100 grup, był w prawie 50 krajach świata, w części z nich prywatnie wraz z żoną. „Pilotaż to także dzielenie się swoimi doświadczeniami z przyszłymi pilotami” – mówi. Ale nie pozostaje na gadaniu. Od początku lat 90-tych jest współautorem czterech książek (podręczników) z zakresu obsługi ruchu turystycznego i geografii turystycznej, napisał również ponad 20 artykułów publicystycznych o pilotażu, szkoleniu pilotów itp. W Szkole Pilotów ORION wykłada marketing i organizację ruchu turystycznego. Kiedy pytają go, co mu przyświeca w tym podróżowaniu po świecie, odpowiada: „Szukajcie, aż znajdziecie”.