MARIA PILICH

Przemysław Pilich

MARIA PILICH

Mgr chemii UW, historyk sztuki, nauczyciel dyplomowany, instruktor krajoznawstwa. Autorka i współautorka przewodników turystycznych po Polsce i Europie m.in. „Historia architektury: skrypt dla przewodników”, „Paryż’92 : vademecum polskiego turysty”, „Warszawa w 3 dni”, „Polska. Ilustrowany przewodnik” (nagrodzony nagrodą Edukacja 2000, ukazało się pięć wydań), „Poland. Ilustrated guide”, „Gdańsk od środka”, „Ziemia Kielecka: panorama turystyczna”, „Polska. Najciekawsze zabytki”, „Najciekawsze zabytki Europy”, „Ponidzie: szlaki turystyczne”, „Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”. Przewodnik i pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej, egzaminator maturalny. Działacz społeczny, członek PTTK od 1965 r. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami i odznaczeniami resortowymi. W Szkole Pilotów ORION wykłada historię sztuki i oprowadza po Warszawie , pokazując jak pięknym zawodem może być pilotowanie. I jakże trudnym! Pewnie tego nie powie, ale dla niej jak dla Chagalla: „Sztuka jest stanem duszy. A dusza jest święta!”.