CERTYFIKACJA

 
Oświadczenie Polskiej Izby Turystyki dot. certyfikacji zawodu pilota wycieczek

Polska Izba Turystyki rozpoczęła realizację projektu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek. Ocena kompetencji zawodowych odbywa się zgodnie z nową metodologią egzaminowania. Najważniejsza jest umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. Wszystkie pytania i zadania dopasowane są do realnych sytuacji, z którymi pilot wycieczek spotyka się każdego dnia. Dzięki temu wydawany certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu i stanowi istotne wsparcie dla pracodawców w procesie rekrutacji nowej kadry.

Do końca 2013 r. kandydaci na pilotów wycieczek mieli możliwość potwierdzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez udział w egzaminie organizowanym przez Urzędy Marszałkowskie. Po jego zaliczeniu otrzymywali legitymację i identyfikator pilota wycieczek. Organizatorzy turystyki, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, do obsługi swoich grup musieli zatrudnić osoby legitymujące się uprawnieniami pilockimi. Jednak w 2014 r. zawód pilota wycieczek został zderegulowany. Nie ma już egzaminów organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie, nie są wydawane nowe legitymacje.

Na podstawie analizy ogłoszeń z ofertami pracy dla pilotów wycieczek można zauważyć, że wielu pracodawców – organizatorów turystyki, mimo nowych przepisów, preferuje zatrudnienie osób posiadających „stare” uprawnienia. Należy przypomnieć, że te nie straciły ważności. Deregulacja miała ułatwić wejście na rynek pracy nowym osobom, a w rzeczywistości sprawiła, że adepci sztuki pilotażu mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy, właśnie ze względu na brak dokumentu potwierdzającego ich przygotowanie do wykonywania zawodu.

Wielokrotnie organizatorzy turystyki nie mają ani czasu ani dodatkowych funduszy na przeprowadzenie profesjonalnego procesu rekrutacji, podczas którego można sprawdzić kompetencje zawodowe kandydatów i wybrać tego najlepszego, któremu powierzą obsługę swojej grupy. Dlatego Polska Izba Turystyki zdecydowała się na przygotowanie projektu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek, którego głównym celem jest wsparcie pracodawców w weryfikacji wiedzy i umiejętności osób rozpoczynających pracę w zawodzie.

Najważniejszą zaletą projektu certyfikacji jest sposób sprawdzania kompetencji zawodowych kandydatów – postawiono na praktykę! Na początku opracowano profil kompetencyjny pilota wycieczek, czyli wiedzę i umiejętności, które naprawdę są niezbędne w zawodzie. Następnie przygotowano pytania i ćwiczenia, które w praktyczny sposób sprawdzają pożądane kompetencje. Zdający podczas egzaminu będą wygłaszać komunikat (np. dotyczący zakwaterowania czy organizacji imprezy), rozmawiać z Klientem i rozwiązywać zgłaszane przez niego kwestie, prowadzić fragment trasy (w mieście i autokarze). Taki sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów daje największą szansę na rzetelną ocenę ich przygotowania do wykonywania zawodu.

Tym samym certyfikat, sygnowany przez Polską Izbę Turystyki, będzie informacją dla pracodawców, iż przygotowanie zawodowe danego kandydata zostało sprawdzone podczas praktycznego, rzetelnego i ustandaryzowanego egzaminu. To wymierny zysk dla organizatorów turystyki, bowiem ułatwia rekrutację. Pracodawcy będą mogli skupić się na np. dopasowaniu pilota do programu i grupy.

(…)

Pierwsze egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek odbyły się pod koniec 2014 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl.

POLUB NAS